อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ทั่วไป 1.50%
ออมทรัพย์เป้าหมาย 3.25%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25%
ออมทรัพย์สินทวี 3.50%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 8%
เงินกู้สามัญ 11%
เงินกู้พิเศษ  
-การเคหะสงเคราะห์ 9%
-การลงทุน 12%
-การชำระหนี้,ซื้อรถยนต์ 13%
เงินกู้สามัญสวัสดิการ 12%
ข่าวสาร


ประกาศหยุดทำการ 1 วัน

ประกาศหยุดทำการ 1 วัน (12/2/2564)

 

ประกาศหยุดทำการ 1 วัน

ในวันศุกร์ที่   12  กุมภาพันธ์  2564

เนื่องในวันตรุษจีน

  และจะเปิดทำการตามปกติอีกครั้งในวันจันทร์ที่  15  กุมภาพันธ์  2564