อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ทั่วไป 1.50%
ออมทรัพย์เป้าหมาย 3.25%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25%
ออมทรัพย์สินทวี 3.50%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 8%
เงินกู้สามัญ 11%
เงินกู้พิเศษ  
-การเคหะสงเคราะห์ 9%
-การลงทุน 12%
-การชำระหนี้,ซื้อรถยนต์ 13%
เงินกู้สามัญสวัสดิการ 12%
ข่าวสาร


แผนงานตามกลยุทธ์ ประจำปี 2564

แผนงานตามกลยุทธ์ ประจำปี 2564

 แผนงานตามกลยุทธ์ ประจำปี 2564  

สามารถคัดลอกลิงค์ด้านล่างวางบนเบราเซอร์เพื่อเปิดดูได้เลยค่ะ

https://drive.google.com/file/d/1JdGC_DJl8ameC7FTwnK1qwrFwvtD9nbL/view?usp=sharing